Các sản phẩm thuốc nhuộm lưới chống bám bẩn do Maritec cung cấp do công ty Steen-Hansen sản xuất tại Nauy. Đây là sản phẩm chống bám bẩn có thị phần lớn nhất trên thế giới. Các sản phẩm này đã được sử dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho các trang trại nuôi công nghiệp cá hồi tại Nauy, Chi Lê và các trang trại nuôi cá chẽm tại vùng biển Địa Trung Hải.

Thuốc nhuộm có nguồn gốc hoá học là các hợp chất chống rêu và vi sinh vật có hại cho cá được nghiện cứu và cấp phép sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản.