CÔNG TY TNHH MARITEC

Giặt và sửa chữa lưới là một công việc chiếm nhiều thời gian và nhân công trong một trang trại nuôi cá theo cách truyền thống. Việc giặt lưới ngay tại bè nuôi thải trực tiếp các chất bẩn bám trên lưới ra môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến cá nuôi tại trang trại.

Giặt

Dịch vụ Giặt lưới nuôi cá để đảm bảo chất lượng lưới đạt tiêu chuẩn

Giặt và sửa chữa lưới là một công việc chiếm nhiều thời gian và nhân công trong một trang trại nuôi cá theo cách truyền thống. Việc giặt lưới ngay tại bè nuôi thải trực tiếp các chất bẩn bám trên lưới ra môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến cá nuôi tại trang trại.

Sửa Chữa

Kiểm tra và sửa chữa các phần bị hỏng/rách, đảm bảo chất lượng sản phẩm

Giặt và sửa chữa lưới là một công việc chiếm nhiều thời gian và nhân công trong một trang trại nuôi cá theo cách truyền thống. Việc giặt lưới ngay tại bè nuôi thải trực tiếp các chất bẩn bám trên lưới ra môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến cá nuôi tại trang trại.

Đo Lực

Thử lực kéo của lưới để đảm bảo lưới còn đủ điểu kiện để sửng dụng

Giặt và sửa chữa lưới là một công việc chiếm nhiều thời gian và nhân công trong một trang trại nuôi cá theo cách truyền thống. Việc giặt lưới ngay tại bè nuôi thải trực tiếp các chất bẩn bám trên lưới ra môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến cá nuôi tại trang trại.

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Giải pháp công nghệ về Nuôi tròng thủy hải sản

LIÊN HỆ NGAY!